THE TOP OF THE NETWORK SECURTY FOOD CHAIN

Firebox Appliances

Thiết kế chuẩn 1U, phù hợp cho doanh nghiệp SMB và Enterprise, chứng nhận từ các tổ chức uy tín. Tùy chọn module giúp đáp ứng nhiều yêu cầu đặc thù.

learn more >

Secure Cloud Wi-Fi

Công suất cao, hỗ trợ các chuẩn không dây mới nhất, quản lý thông qua thiết bị firebox hoặc cloud. Tích hợp công cụ marketing giúp tăng doanh thu, quảng cáo.

learn more >

Authpoint MFA

WatchgGuard AuthPoint (MFA), giải pháp Xác Thực Đa Lớp cung cấp các công nghệ bảo mật hiện đại nhằm tăng cường sự bảo vệ thông tin đăng nhập.

learn more >

Endpoint-Security

WatchGuard End-Point Security dựa trên sự an toàn của người dùng làm trung tâm, với các phương pháp tiếp cận EPP và EDR bảo vệ người dùng khỏi các Malicious websites, Malware, Spam....

learn more >
Nhà phân phối chính thức thiết bị Tường Lửa WatchGuard tại Việt Nam