Free Consultant
Sales HCM - Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật

Giải pháp từ Chuyên gia

Giám sát An toàn thông tin cho hệ thống CNTT của các cơ quan nhà nước

Hệ thống giám sát ATTT cho phép thu thập, chuẩn hóa, lưu trữ và phân tích tương quan toàn bộ các sự kiện ATTT được sinh ra trong hệ thống CNTT của tổ chức. Hệ thống này sẽ phát hiện kịp thời các tấn công mạng, các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật của các thiết bị, ứng dụng và dịch vụ trong hệ thống; Phát hiện kịp thời sự bùng nổ virus trong hệ thống mạng, các máy tính bị nhiễm mã độc, các máy tính bị tình nghi là thành viên của mạng máy tính ma (botnet).

Xem thêm

Kế hoạch dự phòng thảm họa đảm bảo an toàn thông tin

Xây dựng kế hoạch dự phòng thảm họa CNTT là việc hết sức cần thiết đối với các doanh nghiệp đang thực hiện các hoạt động của mình qua giao dịch trực tuyến. Việc lập một kế hoạch dự phòng thảm họa công nghệ thông tin (CNTT) sẽ giúp cho chúng ta có thể tránh được hoặc giảm được thiệt hại đối với hệ thống thông tin nếu thảm họa xảy ra.

Xem thêm

Xây dựng hệ thống quản lý an ninh tập trung

Quản lý an ninh tập trung (SEM - Security Event Management) nhằm tự động chọn lọc, phân loại và phân tích tổng hợp các thông tin thu thập được từ các thiết bị an ninh để cung cấp các cảnh báo chính xác hơn cho việc xử lý. Việc xây dựng và quản lý một hệ thống SEM hợp lý sẽ mang lại lợi ích lớn trong hoạt động quản lý an ninh, làm giảm công sức, tăng hiệu quả làm việc của những người quản trị hệ thống thông tin trong việc giám sát các thiết bị an ninh.

Xem thêm

An toàn thông tin và Trung tâm dự phòng

Ngày nay, tất cả các doanh nghiệp hoạt động trên mọi lĩnh vực đang đối mặt với sự tăng trưởng không ngừng của dữ liệu và từ đó dẫn đến việc phải bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ và duy trì sự tồn tại của dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định. Những dữ liệu này có thể là thông tin liên quan đến tài chính, lịch sử giao dịch, thông tin liên quan đến thẻ tín dụng của khách hàng…

Xem thêm

Xây dựng cơ chế tự phòng chống tấn công DoS trong mạng Openflow/SDN

Mạng định nghĩa bằng phần mềm (SDN) cùng giao thức Openflow đang trở thành xu thế công nghệ của tương lai, với nhiều tính năng ưu việt về khả năng quản lý, tính linh hoạt và hiệu năng cao, chi phí thấp...

Xem thêm

Tấn công APT: các đặc điểm và biện pháp phòng chống

Cách thức tấn công mạng sử dụng kỹ thuật cao” mô tả chi tiết các bước mà hacker sử dụng để tiến hành tấn công APT còn trong bài báo này, tác giả phân tích một cách khái quát các đặc điểm của tấn công APT và khuyến cáo các biện pháp mà người sử dụng cần thực thi để phòng chống dạng tấn công này.

Xem thêm

Hệ thống dự phòng yếu tố không thể thiếu trong bảo đảm an toàn thông tin

Cần nhìn nhận hệ thống dự phòng là giải pháp bảo vệ hữu hiệu nhằm đảm bảo hoạt động liên tục của tổ chức, đồng thời đem lại những khả năng đẩy nhanh thời gian tiếp cận thị trường thông qua các ứng dụng mới và giảm chi phí tổng thể.

Xem thêm

Watchguard Data Loss Prevention chống mất dữ liệu đầu cuối

Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều hậu quả nghiêm trọng do hành vi người dùng đầu cuối gây ra, trong đó việc đối mặt với nguy cơ gởi dữ liệu nhạy là cao nhất. Watchguard Data Loss Prevention giám sát và ngăn chặn các hành vi người dùng gây ra có thể dẫn đến việc thất thoát các dữ liệu nhạy cảm.

Xem thêm
Nhà phân phối chính thức thiết bị Tường Lửa WatchGuard tại Việt Nam