Free Consultant
Hỗ trợ tại Hà Nội
Hỗ trợ tại TP.HCM
Hỗ trợ kỹ thuật
Bộ phận kinh doanh

End of Life Policy

WatchGuard Technologies cam kết đem đến các sản phẩm và dịch vụ hàng đầu trong ngành bảo mật CNTT. Khi thị trường vẫn tiếp tục phát triển theo hướng tiến mức độ phức tạp về an ninh CNTT, Watchguard sẽ định kỳ công bố thông tin về các dòng sản phẩm End-of-Sale và End-of-Life cùng với khuyến cáo cho việc nâng cấp sản phẩm

Khi thời điểm End-of-Sale được thông báo, bạn vẫn có thể mua sản phẩm từ nhà cung cấp của WatchGuard (reseller partner) khi các thiết bị vẫn còn trong kho. Các khách hàng với dịch vụ Support Subscription vẫn còn thời gian sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ kỹ thuật và phần mềm đến thời điểm End-of-Life. 

Cột mốc dòng sản phẩm WatchGuard

WatchGuard xin thông báo mốc thời gian chu kỳ cuộc sống cho các sản phẩm được liệt kê dưới đây. Tùy chọn nâng cấp được chỉ định và cập nhật một cách định kỳ.

Cột mốc Định nghĩa
Ngày End-of-Sale Thời điểm cuối cho các nhà phân phối chính hãng để mua thiết bị từ WatchGuard. 
Sản phẩm thay thế Sản phẩm được khuyến cáo thay thế 
Ngày End-of-Life Tổng kết về việc phát triển và hỗ trợ cho các sản phẩm End-of-Sale
Sản phẩm End of Sale End of Life Sản phẩm thay thế
WatchGuard XTM 330 07 Sep 2015 07 Sep 2020 Firebox M200
WatchGuard XTM 1050 10 Jul 2015 10 Jul 2020 XTM 1520-RP, 1525-RP
Broadband Extend USB 10 Jul 2015 10 Jul 2020 USB modem support in Fireware OS
WatchGuard XTM 8 Series
XTM 810, 820, 830, 830-F
05 Feb 2015 05 Feb 2020 XTM 850, 860, 870, 870-F
WatchGuard SSL
SSL 100, SSL 560
30 Jun 2014 30 Jun 2017 WatchGuard XTM và Firebox
WatchGuard SSL - Dành cho thị thường Nhật Bản
SSL 100, SSL 560
24 May 2014 24 May 2019 WatchGuard XTM và Firebox
XTM 1500 (Non-RP) Series
XTM 1520, XTM 1525
05 Sep 2013 05 Sep 2018 XTM 1520-RP, 1525-RP
3G Extend USB 05 Sep 2013 05 Sep 2018 WatchGuard AP
WatchGuard XTM 5 Series
XTM 505, XTM 510, XTM 520, XTM 530
03 Dec 2012 03 Dec 2017 Firebox M Series
WatchGuard XTM 2 Series
XTM 21, XTM 21-W, XTM 22, XTM 22-W, XTM 23, XTM 23-W
30 Jun 2012 30 Jun 2017 XTM 2 Series
Firebox X Peak e-Series
X5500e, X6500e, X8500e, X8500e-F
31 Dec 2010 31 Dec 2015 XTM 800 Series
Firebox X Core e-Series
X550e, X750e, X1250e
31 Dec 2010 31 Dec 2015 Firebox M Series
Firebox X Edge e-Series
X10e, X20e, X55e, X10e-W, X20e-W, X55e-W
31 Dec 2010 31 Dec 2015 XTM 2 Series
Firebox X Peak
X8000, X6000, X5000
25 Oct 2006 25 Oct 2009 XTM 800 Series
Firebox X Core
X2500, X1000, X700, X500
25 Oct 2006 25 Oct 2009 Firebox M Series
Firebox X Edge
X50, X15, X5, X50W, X15W, X5W
25 Oct 2006 25 Oct 2009 XTM 2 Series
Firebox SSL Core VPN Gateway 11 July 2007 11 July 2010 WatchGuard XTM và Firebox
Firebox Vclass - Dành cho thị thường Nhật Bản
Non-V200 models
10 Aug 2005 10 Aug 2008  
Firebox Vclass - Dành cho thị thường ngoài Nhật Bản
Non-V200 models
10 Oct 2005 10 Oct 2008 WatchGuard XTM and Firebox
Firebox Vclass V200 21 Apr 2005 21 Apr 2008 WatchGuard XTM and Firebox
Firebox SOHO 6
Chính sách end-of-life chỉ dành cho các thiết bị SOHO cũ
25 Oct 2006 25 Oct 2009 XTM 2 Series
Firebox SOHO 6 Wireless 21 Apr 2005 21 Apr 2008 XTM 2 Series
Firebox S6 21 Apr 2005 21 Apr 2008 XTM 2 Series
Firebox III - Dành cho thị thường Nhật Bản
FB 4500, 2500, 1000, 700, 500
20 Mar 2004 20 Mar 2007 WatchGuard XTM và Firebox
Firebox III - Dành cho thị thường ngoài Nhật Bản
FB 4500, 2500, 1000, 700, 500
21 Apr 2005 21 Apr 2008 WatchGuard XTM và Firebox
Firebox II
FB II, FB II+, FB II+ Fast VPN
14 Apr 2003 14 Apr 2005 WatchGuard XTM và Firebox
ServerLock 21 Apr 2005 21 Apr 2008  
AppLock/Web 21 Apr 2005 21 Apr 2008  
Sản phẩm End of Sale End of Life* Sản phẩm thay thế
WatchGuard XCS
XCS 370, XCS 570
05 Feb 2015 05 Feb 2020 XCS 280, XCS 580
WatchGuard QMS 1000 05 Mar 2014 05 Mar 2019 QMS 1200
WatchGuard XCS 1170 05 Sep 2013 05 Sep 2018 XCS 1180
WatchGuard QMS 500 05 Sep 2013 05 Sep 2018 QMS 1000
WatchGuard XCS 170 06 Apr 2013 06 Apr 2018 XCS 280
WatchGuard XCS 970 07 Mar 2013 07 Mar 2018 XCS 770R hoặc XCS 1180
WatchGuard XCS 770 30 Nov 2011 30 Nov 2016 XCS 770R
WatchGuard XCS Email Encryption
(Powered by CRES)
04 Dec 2010 30 Mar 2013 XCS SecureMail Email Encryption
WatchGuard BSP Email Encryption
(Powered by CRES)
04 Dec 2010 30 Mar 2013 XCS SecureMail Email Encryption
BorderWare Security Platform
SP-200
01 Nov 2008 01 Jun 2010 XCS 280 hoặc 580
BorderWare Security Platform
SP-360
01 Feb 2010 01 Feb 2013 XCS 280 hoặc 580
BorderWare Security Platform
SP-400
01 Jul 2008 01 Jun 2009 XCS 580 hoặc 770R
BorderWare Security Platform
SP-460
19 Jan 2009 19 Jan 2011 XCS 580 hoặc 770R
BorderWare Security Platform
SP-560
01 Feb 2010 01 Feb 2013 XCS 580 hoặc 770R
BorderWare Security Platform
SP-800
01 Jul 2008 01 Jun 2009 XCS 770R hoặc XCS 1180
BorderWare Security Platform
SP-860
01 Feb 2010 01 Feb 2013 XCS 770R hoặc XCS 1180
BorderWare Security Platform
SP-1000
01 Jul 2008 01 Jun 2009 XCS 1180
BorderWare Security Platform
SP-1060
01 Feb 2010 01 Feb 2013 XCS 1180
MXtreme
MX-200
01 Jun 2007 01 Sep 2008 XCS 280 hoặc 580
MXtreme
MX-400
01 Jun 2007 01 Sep 2008 XCS 580 hoặc 770R
MXtreme
MX-800
01 Jun 2007 01 Sep 2008 XCS 770R hoặc XCS 1180
MXtreme
MX-1000
01 Jun 2007 01 Sep 2008 XCS 1180
BorderWare SteelGate
Firewall Server
31 Dec 2011 31 Dec 2012 WatchGuard XTM và Firebox
BorderWare SteelGate
200
31 Dec 2011 31 Dec 2012 WatchGuard XTM và Firebox
BorderWare SteelGate
400/460
31 Dec 2011 31 Dec 2012 WatchGuard XTM và Firebox
BorderWare SteelGate
560
31 Dec 2011 31 Dec 2012 WatchGuard XTM và Firebox
BorderWare SteelGate
800/860
31 Dec 2011 31 Dec 2012 WatchGuard XTM và Firebox

* Ngày End of Life cho các model SP hoặc MX thường được tính khoảng 3 năm kể từ ngày thiết bị được mua bán là 3 năm

Dịch vụ bảo mật

WatchGuard is committed to providing signature updates for a software release for 12 months after the release of a newer version of software. Migration paths are listed below for appliances that are not yet EOL where a signature update is no longer provided.

Signature và Software Version End of Life Nâng cấp
IPS signatures
Cho các thiết bị Firebox X e-Series đang sử dụng version 10.x
31 July 2015 Nang cấp lên Fireware XTM OS 11.x
GAV signatures – thiết bị cao cấp, firmware cũ

Version 11.5.x, 11.6.x, 11.7.x
31 July 2015 Nâng cấp lên Fireware OS 11.8 hoặc cao hơn
Mailshell engine in spamBlocker
Xem các bài viết chi tiết hơn
08 May 2014 Nâng cấp lên Fireware OS 11.7.4 hoặc cao hơn
Gateway AntiVirus signatures
Cho các thiết bị Firebox X e-Series đang sử dụng version 10.x
06 Jan 2014 Nâng cấp lên Fireware OS 11.x

Chính sách End-of-Life

  • WatchGuard sẽ cung cấp các thông báo liên quan đến End-of-Sale đến các đối tác
  • Ngày End-of-Life thường xảy ra sau 5 năm ngày công bố ngày End-of-Sale
  • Đối với các ngày End-of-Life, WatchGuard có  thể đưa ra các quyết định độc lập trong việc đưa ra các bản vá lỗi
  • Mặc dù các hợp đồng renew SKUs Support và các dịch vụ bảo mật sẽ tồn tại đến hết năm, các dịch vụ sẽ không mở rộng thêm đến ngày End-of-Life (EoL). Thời gian phục vụ có thể sẽ kết thúc sớm hơn ngày dự tính
  • Các dịch vụ bảo mật có thể được trao đổi từ các đối tác bán lẻ trong vòng  một năm cho đến ngày the End-of-Life. Tuy nhiên, WatchGuard dự trữ quyền thay đổi các gói bảo mật với các dịch vụ, cơ chế khác nhau trong thời điểm End-of-Sale dên ngày  End-of-Life.
  • Các gói dịch vụ bảo mật mới có thể không tương thích với các sản phẩm có trong danh sách trước End-of-Life period và sau cơ chết End-of-Life.
  • Chính sách Return Materials Authorization (RMA) sẽ tiếp túc cho đến ngày End-of-Life date nếu sản phẩm vẫn còn trong thời gian bảo hành thiết bị

 

Nếu bạn có câu hỏi hoặc phản hồi về chính sách End-of-Life của WatchGuard, vui lòng liên hệ tại đây WatchGuard Support

 


Chi tiết các dòng sản phẩm   WatchGuard XTM Series   |   WatchGuard Firebox Series   |   Secure Wireless


 
FIREWALL BUYER'S GUIDE
Đăng ký ngay để tải về hướng dẫn miễn phí
 
Firewall Buyer's Guide
Hướng dẫn mua Firewall...
Download Now
Firewall Buyer's Checklist
Tìm hiểu giải pháp tường lửa...
Download Now
Firewall Comparison Guide
Giải pháp tường lửa tốt nhất...
Download Now


 

ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!

Tôi muốn nhận Bản tin về Bảo mật
   
Nhà phân phối độc quyền thiết bị tường lửa WatchGuard