Free Consultant
Sales HCM - Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật

Panda Endpoint Security


Panda Adaptive Defense & Panda Adaptive Defense 360

 •  
Cung cấp khả năng bảo vệ EDR mạnh mẽ từ các cuộc tấn công như zero-day, ransomware, cryptojacking và các cuộc tấn công có mục tiêu khác bằng cách sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và Machine Learning
 •  
Kết hợp EDR-only (Panda Adaptive Defense) và EPP + EDR (Panda Adaptive Defense 360).
Phân loại 100% các mối đe dọa với dịch vụ Zero-Trust.  Phản hồi các thông tin cần thiết nhằm đảm bảo mô hình bảo mật cho doanh nghiệp. 
Tăng cường tính  khả dụng và hiệu quả cho nhân viên quản trị trong quy trình truy tìm mối nguy hiểm tìm ẩn trong hệ thống với Threat Hungtin Service.
 •  
Bảo mật tối đa với Adaptive Defense 360, bao gồm sự kết hợp tất cả các lợi ích từ sản phẩm Adaptive Defense và Endpoint Protection.

Panda Endpoint Protection & Panda Endpoint Protection Plus

 •  
Bảo vệ thiết bị End-Point khỏi Virus, Malware, Spyware và Fishing Attack bằng Signature, local cache và nguồn cấp dữ liệu thông minh độc quyền của Panda Security.
 •  
Kết hợp từ Advance Anti-malware (Panda Endpoint Protection) và Anti-malware với tính năng URL Filtering và Anti-Spam protection của MS Exchange (Panda Endpoint Protection Plus).
 •  
Truy tìm và khai thác Zero-Day bằng cách dựa trên AI, các hành vi và các thống kê về các cuộc tấn công đã biết dưới dạng “contextual rules”.
 

Sản phẩm hoạt động bổ sung

  Hỗ trợ EPP và EDR :
Panda Patch Management hỗ trợ quản lý tập trung các bản cập nhật, bản vá cho hệ điều hành, ứng dụng của bên thứ ba và các chương trình phần mềm thuộc dạng (End Of Live).
Panda Full Encryption: hỗ trơ mã hóa và giải mã thông tin và quản lý tập trung việc khôi phục dữ liệu từ Panda Cloud Service với công nghệ BitLocker của Microsoft.
  Hỗ trợ Adaptive Defense:
Advanced Reporting Tool: là công cụ báo cáo, tự động tạo ra thông tin bảo mật và cung cấp các công cụ để xác định các cuộc tấn công và các hành vi bất thường bên trong nội bộ mạng công ty
Panda Data Control: là công cụ khai phá, phân loại, kiểm tra và giám sát dữ liệu được lưu trữ trên End-Point
SIEM Feeder cung cấp thông tin và giám sát các tiến trình đang hoạt động trên thiết bị End-Point một cách liên tục. (Chỉ có sẵn trên Adaptive Defense 360)
 
Layer on effective security with these additional products:
Panda Systems Management là một công cụ RMM quản lý tập trung các sản phẩm End-Point Security, nhằm giám sát và duy trì tính ổn định cho dù chúng ở bất cứ đâu.
 
 

WatchGuard Panda Series

 • Complete, Robust Protection Guaranteed
 • Forensic Information
 • Full Antivirus Capabilities
 • Continuous Network Status
 
 • Simplifies and Minimizes Security Costs
 • Automates and Reduces Detection Time
 • Automates and Reduces Response and Investigation Time
 • Zero-Trust Application Service
 
 • Flexible Analyses Adapted to Your Needs
 • Security Incident Information
 • Control Access to Business Data
 • Network Resource Usage Patterns
 • Multi-Platform Security
 • Simplify Management
 • Lower Impact On Performance
 • Centralized Device Security
 
 • Centralized Endpoint Security
 • Malware and Ransomware Protection
 • Advanced Disinfection
 • Monitoring and Web Filtering
 
 • Simple Management
 • Maximum Protection
 • Business Continuity
 • Real-Time Monitoring and Reports
 • 100% Cloud-based solution
 • Secure access to the service
 • Rapid tasks and scripts
 • Software deployment
 
 • Remote Automatic Support
 • Security and Protection Against Malware
 • Real-Time Device Inventory and Monitoring
 • Software and Updates Deployment
 
 • Prevent loss, theft and unauthorized access to data without impacting users
 • No deployment or installation. No servers or additional costs. Zero problems
 • Regulatory compliance, reports and central management
 • A new Security Status
 • Seamless Integration and Operation
 • A new source of Information: User Programs
 
 • Patch and update planning and installation tasks
 • Endpoint and update status monitoring
 • Granular management based on groups and roles with different permissions
 • Centralized control over updates, patches and software
 
 • Prevent loss, theft and unauthorized access to data without impacting users
 • No deployment or installation. No servers or additional costs. Zero problems
 • Regulatory compliance, reports and central management
         
Nhà phân phối chính thức thiết bị Tường Lửa WatchGuard tại Việt Nam