Free Consultant
Sales HCM - Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật

Step by Step Guides

WatchGuard WebUI

 1. Từng bước cấu hình trên WatchGuard WebUI

 2. Reset mặc định thiết bị WatchGuard Firebox/XTM

 3. Cấu hình WatchGuard Firebox/XTM Interfaces

 4. Tìm hiểu thêm về WatchGuard Dashboard WebUI

 5. Chứng thực với Active Directory - Part 1

 6. Chứng thực với Active Directory - Part 2

 7. Chứng thực với Active Directory - Part 3

 8. Tìm hiểu thêm về WatchGuard System Status Tab trên WebUI

 9. Tìm hiểu thêm về WatchGuard Firewall Policy - Part 1

 10. Tìm hiểu thêm về WatchGuard Firewall Policy - Part 2

 11. Các Firewall Policies cần thiết cho việc cấu hình

 12. Tìm hiểu và cấu hình WatchGuard Application

 13. Tìm hiểu và cấu hình WatchGuard WebBlocker

 14. Làm việc với HTTPS Inspection trên WatchGuard Firewall

 15. Tìm hiểu và cấu hình WatchGuard Gateway Antivirus

 16. Tìm hiểu và cấu hình WatchGuard SpamBlocker

 17. Tìm hiểu và cấu hình WatchGuard Instrusion Prevention System

 18. Tìm hiểu và cấu hình WatchGuard Reputation Enabled Defense

 19. Tìm hiểu và cấu hình WatchGuard APT Blocker

 20. Tìm hiểu và cấu hình WatchGuard Quotas

 21. Cấu hình WatchGuard Static NAT (Port Forwarding)

 22. Cấu hình WatchGuard Mobile SSLVPN - Part 1

 23. Cấu hình WatchGuard Mobile SSLVPN - Part 2

WatchGuard System Manager (coming soon)

WatchGuard Dimension

 1. Cài đặt WatchGuard Dimension trên ESXi hoặc Hyper-V

 2. Cài đặt Wizard trên WatchGuard Dimension

 3. Cấu hình các tính năng trên WatchGuard Dimension - Part 1

 4. Cấu hình các tính năng trên WatchGuard Dimension - Part 2

 5. Xem reports trên WatchGuard Dimension và lập lịch report - Part 1

 6. Xem reports trên WatchGuard Dimension và lập lịch report - Part 2


Giải pháp Bảo mật
Tài liệu WatchGuard
Phần mềm quản lý

Chi tiết các dòng sản phẩm   WatchGuard XTM Series   |   WatchGuard Firebox Series   |   Secure Wireless


 
FIREWALL BUYER'S GUIDE
Đăng ký ngay để tải về hướng dẫn miễn phí
 
Firewall Buyer's Guide
Hướng dẫn mua Firewall...
Download Now
Firewall Buyer's Checklist
Tìm hiểu giải pháp tường lửa...
Download Now
Firewall Comparison Guide
Giải pháp tường lửa tốt nhất...
Download Now


 

ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!

Tôi muốn nhận Bản tin về Bảo mật
   
Nhà phân phối chính thức thiết bị Tường Lửa WatchGuard tại Việt Nam