Free Consultant
Hỗ trợ tại Hà Nội
Hỗ trợ tại TP.HCM
Hỗ trợ kỹ thuật
Bộ phận kinh doanh

Hoạt động - Sự kiện

Rủi ro Malware virus – Đơn giản hơn với giải pháp Hoa Kỳ

Trong khi virus là một nhóm malware chuyên biệt với khả năng phát tán nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống mạng – máy tính thì khái niệm malware đối với người làm IT mang ý nghĩa bao quát, khó lường hơn nhiều.

Xem thêm
Nhà phân phối độc quyền thiết bị tường lửa WatchGuard