Free Consultant
Sales HCM - Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật

Chương trình đổi thiết bị Firewall


 

Bằng cách tham gia chương trình Trade Up của WatchGuard, hệ thống của bạn sẽ được đảm bảo và bảo vệ bởi các công nghệ bảo mật mới nhất, với độ tin cậy và hiệu suất tốt nhất mà không làm ảnh hưởng đến các vấn đề khác. Chương trình Trade Up được áp dụng cho tất cả các KH hiện tại của WatchGuard hoặc KH đang sử dụng thiết bị của hãng khác mà muốn chuyển đổi sang WatchGuard để bảo vệ doanh nghiệp mình một cách tốt nhất.

Thông tin cụ thể về chương trình:

Chương trình Trade-In của WatchGuard là chương trình áp dụng cho việc nâng cấp thiết bị WatchGuard của các thế hệ trước hoặc thay thế thiết bị của các hãng bảo mật khác, thiết,  và chuyển đổi lên thiết bị WatchGuard với chi phí giảm 25% so với chi phí ban đầu. Chương trình Trade Up Program bao gồm tất cả các thiết bị phần cứng hoặc các thiết bị ảo.

Để kích hoạt chương trình Trade Up, người sở hữu chỉ cần không kích hoạt thiết bị WatchGuard cũ đang sử dụng trên tài khoản WatchGuard, hoặc làm một xác nhận không sử dụng thiết bị không phải của WatchGuard. (trong một vài trường hợp, WatchGuard có thể sẽ yêu cầu thu hồi thiết bị của hãng bên thứ 3 đưa về ITMAP trong điều khoản thay thế). 


Không phải tất cả các thiết bị đều thích hợp cho chương trình Trade Up. Thông tin cụ thể được miêu tả như bảng bên dưới (Eligibility Chart).

 

Eligibility Chart:

     Chi tiết các dòng sản phẩm   WatchGuard XTM Series   |   WatchGuard Firebox Series   |   Secure Wireless

ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!
Tôi muốn nhận Bản tin về Bảo mật
   
Nhà phân phối chính thức thiết bị Tường Lửa WatchGuard tại Việt Nam