Free Consultant
Sales HCM - Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật

AuthPoint MFA

 

 

Sẽ có rất nhiều cách để đánh cắp một mật khẩu từ Hacker, và một khi mật khẩu đã bị đánh cắp, chúng có thể mang rất nhiều rũi ro đến cho chúng ta và cả doanh nghiệp. Hãy để giải pháp Xác Thực Đa Lớp WatchGuard Authpoint MFA bảo vệ chúng ta và doanh nghiệp một cách hiệu quả và dễ dàng nhất. 
WatchgGuard AuthPoint (MFA), giải pháp Xác Thực Đa Lớp tên nền tảng Cloud kết hợp ứng dụng Authpoint trên Smartphone. Cung cấp cho chúng ta các công nghệ bảo mật hiện đại mà chúng ta đang cần để tăng cường sự bảo vệ cho các thông tin đăng nhập.
 

 

Hỗ trợ toàn diện
AuthPoint (MFA) không chỉ đơn thuần là một ứng dụng xác thực đa lớp mà Authpoint MFA còn là một ứng dụng quản lý tập trung các ứng dụng Cloud.
Cơ chế xác thực

Cấu trúc hệ thống Authpoint MFA
 

Cấu trúc hệ thống Authpoint Mobile Agent
 

Mô hình ứng dụng

Ứng dụng thực tế
 
 
 


 
FIREWALL BUYER'S GUIDE
Đăng ký ngay để tải về hướng dẫn miễn phí
 
Firewall Buyer's Guide
Hướng dẫn mua Firewall...
Download Now
Firewall Buyer's Checklist
Tìm hiểu giải pháp tường lửa...
Download Now
Firewall Comparison Guide
Giải pháp tường lửa tốt nhất...
Download Now


 

ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!

Tôi muốn nhận Bản tin về Bảo mật
   
Nhà phân phối chính thức thiết bị Tường Lửa WatchGuard tại Việt Nam