Free Consultant
Hỗ trợ tại Hà Nội
Hỗ trợ tại TP.HCM
Hỗ trợ kỹ thuật
Bộ phận kinh doanh

Step by Step Guides

WatchGuard WebUI

 1. Step by Step Wizard Guide on WatchGuard WebUI

 2. Reset a device to factory default with WatchGuard Firebox/XTM

 3. Configure WatchGuard Firebox/XTM Interfaces

 4. Get to know about WatchGuard Dashboard WebUI

 5. Authentication with Active Directory - Part 1

 6. Authentication with Active Directory - Part 2

 7. Authentication with Active Directory - Part 3

 8. Get to know about WatchGuard System Status Tab trên WebUI

 9. Get to know about WatchGuard Firewall Policy - Part 1

 10. Get to know about WatchGuard Firewall Policy - Part 2

 11. WatchGuard Firewall Policies needed for basic setup

 12. Understand and configure WatchGuard Application

 13. Understand and configure WatchGuard WebBlocker

 14. Working with HTTPS Inspection on WatchGuard Firewall

 15. Understand and configure WatchGuard Gateway Antivirus

 16. Understand and configure WatchGuard SpamBlocker

 17. Understand and configure WatchGuard Instrusion Prevention System

 18. Understand and configure WatchGuard Reputation Enabled Defense

 19. Understand and configure WatchGuard APT Blocker

 20. Understand and configure WatchGuard Quotas

 21. Configure WatchGuard Static NAT (Port Forwarding)

 22. Configure WatchGuard Mobile SSLVPN - Part 1

 23. Configure WatchGuard Mobile SSLVPN - Part 2

 24.  

 25.  

WatchGuard System Manager (coming soon)

WatchGuard Dimension

 1. Install WatchGuard Dimension into ESXi or Hyper-V

 2. Setup Wizard on WatchGuard Dimension

 3. Configure basic settings on WatchGuard Dimension - Part 1

 4. Configure basic settings on WatchGuard Dimension - Part 2

 5. View and shedule reports WatchGuard Dimension - Part 1

 6. View and schedule reports WatchGuard Dimension - Part 2


Security Solutions
WatchGuard Documents
Management Server/Software

For more details about WatchGuard Products   WatchGuard XTM Series   |   WatchGuard Firebox Series   |   Secure Wireless
 

 

Tham gia trải nghiệm và Tư vấn miễn phí các Dịch vụ sản phẩm Firewall WatchGuard - Hãy khám phá lợi ích của các thiết bị Firewall bảo mật hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo mật mà chúng tôi mang lại cho doanh nghiệp của bạn.

HOTLINE:
08 - 3514 0663


 

Vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây!

   
Nhà phân phối chính thức thiết bị Tường Lửa WatchGuard tại Việt Nam