Free Consultant
Sales HCM - Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật

New Firebox Series

                          Tabletop Firebox Appliances

WatchGuard cung cấp danh mục dịch vụ bảo mật toàn diện nhất, từ phòng chống xâm nhập truyền thống, chống virut cổng mạng, kiểm soát ứng dụng, chống thư rác và lọc URL, đến các dịch vụ tiên tiến hơn để bảo vệ chống lại việc phát triển phần mềm độc hại, Ransomware và các vi phạm dữ liệu. Mỗi dịch vụ an ninh được cung cấp như một giải pháp tích hợp trong một thiết bị Firebox rất dễ quản lý và hiệu quả về chi phí phù hợp với ngân sách cho Doanh nghiệp Việt Nam.


WatchGuard Firebox Series


Firebox T15 - T35 - T55  T70 
Dùng cho doanh nghiệp và văn phòng nhỏ, các điểm truy cập không dây.

Recommend Users: Up to 50 Users
Firewall Throughput: Up to 1.2 Gbps
UTM Throughput: Up to 165 Mbps
VPN Throughput: Up to 270 Mbps
Site-to-Site VPN: Up to 50 Tunnels

Wireless Model Available: 802.11 a/b/g/n/ac
 
Firebox M270 - M370
Dùng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.


Recommend Users: Up to 150 Users
Firewall Throughput: Up to 8 Gbps
UTM Throughput: Up to 2.6 Gbps
VPN Throughput: Up to 4.6 Gbps
Site-to-Site VPN: Up to 100 Tunnels

 
 
Firebox M470 - M570  - M670
Dùng cho các doanh nghiệp lớn.


Recommend Users: Up to 400 Users
Firewall Throughput: Up to 34 Gbps
UTM Throughput: Up to 5.4 Gbps
VPN Throughput: Up to 7.6 Gbps
Site-to-Site VPN: Up to 750 Tunnels

 
 

Firebox M440
Dùng cho các doanh nghiệp lớn.

Recommend Users: Up to 400 Users
Firewall Throughput: Up to 6.7 Gbps
UTM Throughput: Up to 1.6 Gbps
VPN Throughput: Up to 3.2 Gbps
Site-to-Site VPN: Up to 300 Tunnels
 
Firebox M4600
Dùng cho các doanh nghiệp lớn.

Recommend Users: Up to 1000 Users
Firewall Throughput: Up to 40 Gbps
UTM Throughput: Up to 8 Gbps
VPN Throughput: Up to 8 Gbps
Site-to-Site VPN: Up to 5000 Tunnels
 
Firebox M5600
Dùng cho các doanh nghiệp lớn.

Recommend Users: Up to 5000 Users
Firewall Throughput: Up to 60 Gbps
UTM Throughput: Up to 11 Gbps
VPN Throughput: Up to 10 Gbps
Site-to-Site VPN: Unrestricted
 

Firebox M4800
Dùng cho các doanh nghiệp lớn.

Recommend Users: Up to 2500 Users
Firewall Throughput: Up to 50 Gbps
UTM Throughput: Up to 5.2 Gbps (Full scan)
VPN Throughput: Up to 16.4 Gbps
Site-to-Site VPN: Up to 5000 Tunnels
 
Firebox M5800
Dùng cho các doanh nghiệp lớn.

Recommend Users: Up to 5000 Users
Firewall Throughput: Up to 87 Gbps
UTM Throughput: Up to 11.3 Gbps (Full scan)
VPN Throughput: Up to 18.8 Gbps
Site-to-Site VPN: Unrestricted
 

WatchGuard XTM Series


XTM 515 - 525 - 535 - 545
Dùng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Recommend Users: Up to 130 Users
Firewall Throughput: Up to 3.5 Gbps
UTM Throughput: 165 Mbps
VPN Throughput: Up to 750 Mbps
Site-to-Site VPN: Up to 600 Tunnels
 
XTM 850 - 860 - 870 - 870F
Dùng cho doanh nghiệp vừa và lớn.

Recommend Users: Up to 1000 Users
Firewall Throughput: Up to 14 Gbps
UTM Throughput: Up to 5 Gbps
VPN Throughput: Up to 10 Gbps
Site-to-Site VPN: Up to 7,000 Tunnels
  XTM 1520-RP - 1525-RP
Cho các văn phòng chính, trung tâm dữ liệu.

Recommend Users: Up to 2500 Users
Firewall Throughput: Up to 25 Gbps
UTM Throughput: Up to 6.7 Gbps
VPN Throughput: Up to 10 Gbps

Site-to-Site VPN: Up to 10,000 Tunnels
 

 
FIREWALL BUYER'S GUIDE
Đăng ký ngay để tải về hướng dẫn miễn phí
 
Firewall Buyer's Guide
Hướng dẫn mua Firewall...
Download Now
Firewall Buyer's Checklist
Tìm hiểu giải pháp tường lửa...
Download Now
Firewall Comparison Guide
Giải pháp tường lửa tốt nhất...
Download Now


 

ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!

Tôi muốn nhận Bản tin về Bảo mật
   
Nhà phân phối chính thức thiết bị Tường Lửa WatchGuard tại Việt Nam