Free Consultant
Sales HCM - Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật

WatchGuard RapidDeploy

Thiết bị tường lửa đầu tiên tự cấu hình và cài đặt!

 

RapidDeploy bỏ qua các bước chậm trễ khi triển khai thiết bị tường lửa WatchGuard. RapidDeploy bảo mật, nhanh chóng và an toàn. RapidDeploy tự động hóa các bước cơ bản nhất và làm cho việc triển khai WatchGuard tại các văn phòng nhỏ hay chi nhanh thực sự dễ dàng hơn.

Tính năng sáng tạo này dựa trên nền điện toán đám mây giúp cho việc cấu hình các thiêt bị tường lửa WatchGuard UTM nhanh chóng và dễ dàng hơn. Không cần tốn thêm IT hoặc các chuyên gia mạng tại nơi cần lắp đặt. Thay vì cài đặt các cấu hình một cách thủ công, các nhân viên IT có thể tạo và lưu các cấu hình trên điện toán đám mây - public hoặc private - và chỉ cần thiết bị được đưa đến trực tiếp văn phòng. Khi thiết bị đã đến nơi và kết nối đến Internet, thiết bị sẽ tự động cài đặt cấu hình bằng cách gọi cấu hình về từ file đã lưu trự sẵn trên đám mây theo đường kết nối an toàn. Các thời gian tiềm năng và tiết kiệm hơn giúp cho việc phát triển doanh nghiệp tốt hơn, điển hình là các doanh nghiệp lớn và các nhà cung cấp dịch vụ quản lý.
 

 

Chi tiết các dòng sản phẩm   WatchGuard XTM Series   |   WatchGuard Firebox Series   |   Secure Wireless


 
FIREWALL BUYER'S GUIDE
Đăng ký ngay để tải về hướng dẫn miễn phí
 
Firewall Buyer's Guide
Hướng dẫn mua Firewall...
Download Now
Firewall Buyer's Checklist
Tìm hiểu giải pháp tường lửa...
Download Now
Firewall Comparison Guide
Giải pháp tường lửa tốt nhất...
Download Now


 

ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!

Tôi muốn nhận Bản tin về Bảo mật
   
Nhà phân phối chính thức thiết bị Tường Lửa WatchGuard tại Việt Nam