Free Consultant
Sales HCM - Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật

WatchGuard Threat Detection & Response

Chống ransomware tại thiết bị end-point

TDR cung cấp tính năng bảo vệ và chống ransomware lây lan trong mạng bằng cách phát hiện, ngăn chặn và cô lập máy tính khõi hệ thống. Hoạt động song song với phần mềm diệt virus hiện hành giúp tăng cường thêm lớp bảo vệ cho người dùng. TDR có thể hoạt động offline hoặc kết nối đến WatchGuard Firewall và cloud để cập nhật cơ sở dữ liệu mới nhất.

Strong protectionKhả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại các mối đe dọa phần mềm độc hại và tự động can thiệp vào các tệp kiểm dịch, ngăn chặn các process, hoặc xóa các khóa registry. Giảm nhẹ các mối đe dọa bằng một cú nhấp chuột hoặc bằng cách thiết lập chính sách cho phản hồi tự động. 

Additional anti-virus defenseHost Ransomware Prevention (HRP) là một module ransomware cụ thể trong TDR sử dụng phân tích hành vi và honeypots để tìm kiếm dấu hiệu của ransomware. Nếu phát hiện phần mềm độc hại, HRP sẽ tự động can thiệp để ngừng ransomware trước khi các tập tin bị mã hóa.

Far-reaching coverageThreatSync là một công cụ tương quan dựa trên đám mây phân tích dữ liệu sự kiện từ Host Sensors và Firebox để xác định hành vi nguy hiểm. Các mối đe dọa được ghi dựa trên mức độ nghiêm trọng, để khắc phục theo hướng dẫn.

Flexible administrator controlVới tính năng Phát hiện mối đe dọa và Phản hồi, WatchGuard tổng hợp và phân tích nguồn cấp dữ liệu tin cậy về mối đe dọa – mang lại các lợi ích an ninh mà không phải trải qua những phức tạp hoặc chi phí liên quan.

Spam quarantineBộ cảm biến lưu trữ WatchGuard tăng khả năng hiển thị và quản lý mối đe dọa tới end-point. Bộ cảm biến theo dõi liên tục gửi dữ liệu về hành vi từ điểm cuối đến ThreatSync để phân tích và chấm điểm. 

Optimized for better network performanceTích hợp chặt chẽ với WatchGuard APT Blocker, các tệp tin đáng ngờ có thể được gửi để phân tích sâu và ghi lại lại trong sand-box trước khi đến máy người dùng.

Cách hoạt động
Các nguy hiểm được phát hiện bởi Host Sensor trên thiết bị Firebox được gửi đến ThreatSync, tại đây chúng sẽ được phân tích và gán cho số điểm dựa vào mức độ nguy hiểm. Các mối đe dọa sau đó sẽ được cập nhất chỉ bằng 1 cú lick chuột hoặc có thể đặt tự động phản hồi bao gồm cả việc cô lập file, đóng process hay xóa registry.

Chi tiết các dòng sản phẩm   WatchGuard XTM Series   |   WatchGuard Firebox Series   |   Secure Wireless


 
FIREWALL BUYER'S GUIDE
Đăng ký ngay để tải về hướng dẫn miễn phí
 
Firewall Buyer's Guide
Hướng dẫn mua Firewall...
Download Now
Firewall Buyer's Checklist
Tìm hiểu giải pháp tường lửa...
Download Now
Firewall Comparison Guide
Giải pháp tường lửa tốt nhất...
Download Now


 

ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!

Tôi muốn nhận Bản tin về Bảo mật
   
Nhà phân phối chính thức thiết bị Tường Lửa WatchGuard tại Việt Nam